UAB "Žemaitijos grūdai"

Salantų g. 22  

90117 Plungė

tel.   (8~448) 71 816

faks. (8~448) 71 567

El. p. info@zemaitijosgrudai.lt

 

direktorius

Dangis Lenkšas

(8~448)71 816, mob.(8~698)22 057 Dangis.Lenksas@zemaitijosgrudai.lt

 

 

 

direktoriaus pavaduotojas technikai

Pranas Misiulevičius

(8~448)71 816, mob.(8~619) 84 612 Pranas@zemaitijosgrudai.lt

 

 

 

laboratorijos vedėja

Dalia Jakštienė

(8~448) 71 687 Dalia@zemaitijosgrudai.lt